தாம்பத்யத்தின் முழுமை : க. நா.சு-வின் மனமாற்றம்.- அ.ராமசாமி

க.நா.சு.100 கதைவெளி மனிதர்கள் புதிதாக வந்துள்ள அரசு அறிக்கையின்படி ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடைகளைப் பெறுவதற்குத் தங்கள் புகைப்படங்களோடு வாரிசுகளின் புகைப்படத்தையும் அலுவலகத்தில் தர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய அந்தச் சுற்றறிக்கையைப் பார்த்தவுடன் அவர்கள் கொஞ்சம் கலங்கித் தான் போனார்கள். இருவரும் ஒரே இடத்தில் வேலை பார்க்கும் தம்பதிகள். இதுவரை அவர்களின் நம்பிக்கை சார்ந்த பயணங்களுக்கும், மருத்துவம் சார்ந்த சோதனை முயற்சிகளுக்கும் எதிர்பார்த்த பலன் எதுவும் கிடைத்துவிடவில்லை என்றாலும் மனம் தளர்ந்து விடவில்லை. கடைசி முயற்சியாகச் செயற்கை முறையில் … Continue reading