பாத மலர் – எஸ். வைத்தீஸ்வரன்

பாத மலர் மலரற்ற தார் ரோடில் பாதங்கள் விழிக்கு மலர். கார் அலையும் தெருக்கடலில் பாதங்கள் மிதக்கும் மலர். வெயில் எரிக்கும் வெறுந் தரையில் வழி யெதிரில் பாவாடை நிழலுக்குள் பதுங்கி வரும் வெண் முயல்கள். மண்ணை மிதித்து மனதைக் கலைத்தது, முன்னே நகர்ந்து மலரைப் பழித்தது பாதங்கள். மனிதனுக்கு மேக நிழல் மிக மெல்லிய நைலான் துணியாய் நிலத்தில் புரளும், பகல். தார் ரோடில் தன் நிழலை நசுக்கி மிதித்து வாழ்க்கையின் மூலச்சூட்டால் கொதித்தோடும் மனித … Continue reading